UNDERVISNING

Iværksætterundervisningen struktureres i samarbejdet mellem EUC Nordvests iværksætterkoordinatorer, Lars Rasmussen & Mia Borg Johansen, og de deltagende undervisere på skolen. Samarbejdet munder ud i forløbsbeskrivelser, der har til formål at integrere iværksætteri i eksisterende fags undervisning.

BÆREDYGTIG KOMMUNIKATION
UNDERVISNINGFORLØB PÅ HTX, THISTED

Aug. 19 - nov. 19 


Som led i arbejdet med casen STRANDET (se casebeskrivelse) udarbejder eleverne på uddannelsesretningen Kommunikation og IT en ny kommunikationsstrategi for STRANDET. I forløbet benytter eleverne sig af segmenteringsværktøjer med henblik på at undersøge målgrupper. Kvalitative og kvantitative data (herunder medarbejderinterviews og spørgeskemaer) danner grundlag for at arbejde med nye kommunikationskanaler og lægge strategier for, hvordan kendskabet til casevirksomheden kan forøges. 
 

TEKNOLOGISK PRODUKTUDVIKLING
UNDERVISNINGFORLØB PÅ HTX, THISTED

Aug. 19 - nov. 19 


Eleverne på linjen Teknologi A på HTX i Thisted arbejder i efteråret 2019 med teknologisk produktudvikling. Som led i undervisningen organiserer eleverne sig som små virksomheder, der bl.a. arbejder med brugerundersøgelser, prototyper og præsentationsteknikker. Som afslutning på forløbet deltager eleverne i idekonkurrencen Danish Entrepreneurship Awards i Fredericia, hvor de teknologiske produktideer præsenteres for en dommerkomité. 
 

ALKOHOLFRI FESTIVAL
UNDERVISNINGFORLØB PÅ MORSØ HANDELSGYMNASIUM

1. - 7. maj 2019 


Eleverne opdeles i små virksomheder og skal som del af innovationsforløbet udvikle et alkoholfrit produkt, der pitches for Thisted Bryghus d. 7. maj. Produktet skal kunne lanceres på Alive Festival 2019.
Som led i undervisningen arbejdes der med Business Model Canvas. Forretningsmodellerne udfyldes løbende med udgangspunkt i konkrete pensumnedslag i fagene Afsætning, Erhvervsjura og Virksomhedsøkonomi. 

 

AFSÆTNING 
Målgruppeanalyse: segmentering - hvem er slutbrugeren, og hvordan rammer vi de rigtige segmenter i både produktudvikling og markedsføring? Hvem er vores samarbejdspartnere? Analyse af Alive Festival og Thisted Bryghus. Diffusion: Hvordan spreder vi budskabet om vores produkt? Hvilken æstetisk retning og hvilke markedsføringskanaler appellerer til vores slutbrugere? Hvordan markedsføres eksisterende produkter hos samarbejdspartnere og konkurrenter. Hvem er konkurrenterne? De 4 p'er: produkt, pris, placering (distribution), promotion (markedsføring). 


ERHVERVSJURA 
Immaterielle rettigheder, markedsføringsret, varemærkebeskyttelse - hvordan sikres produkter, logoer og koncepter? Hvilke juridiske aspekter skal alkoholproducenter kende og rette sig efter i salg og markedsføring af alkoholiske (og ikke alkoholiske) produkter? Hvordan sikres jeres rettigheder som udviklere i relation til producenten Thisted Bryghus?  
 

VIRKSOMHEDSØKONOMI
Udarbejdelse af etableringsbudget, valg af virksomhedsform, prissætning af produkter mv.  

 
 

MAD & IDENTITET
UNDERVISNINGFORLØB PÅ HHX, THISTED

uge 45 2018 - uge 13 2019 

Entreprenørskabsundervisningen på HHX er sat op som tværfagligt forløb under temaet
Mad og identitet. Ismejeriet Thy bruges som case i forløbet (læs mere under fanebladet casebeskrivelser). 

 

HISTORIE 
Gennemgang af økonomiske og samfundsmæssige påvirkninger af fødevareindustrien. Hvad siger den mad vi spiser om vores samtid? Kan analyser af samfundstendenser bruges som inspiration til at starte nye virksomheder inden for fødevarer? 

MATEMATIK
Statistik og deklarationsberegninger. Formidling af data. 

DANSK 
Analyse af hjemmesider og udarbejdelse af nye platforme - herunder fokus på appelformer og kommunikationsstrategier. 

ENGELSK
Undersøgelse af madkulturer og -trends i USA, Udvikling af nye madvarer og formidlingsstrategier til den amerikanske forbruger.  

VIRKSOMHEDSØKONOMI
Globalisering og markedsanalyser. Herunder SWOT analyser og værdikædeanalyser  


INTERNATIONAL ØKONOMI
Protektionisme og konkurrenceevne - hvad kan staten gøre for at regulere internationale og nationale markedsvilkår? 

AFSÆTNING
Fokus på forbrugeradfærd. Herunder brugerundersøgelser og udarbejdelse af personaer

ERHVERVSJURA
Økologi og bæredygtighed. Hvilke juridiske faktorer spiller ind, når man arbejder med fødevareinnovation?
   

FORTÆLLINGEN OM FISKEREN
UNDERVISNINGFORLØB PÅ FISKERISKOLEN I THYBORØN

Efteråret 2018 og foråret 2019 

På fiskeriskolen arbejdes der med at genopfinde fiskerens image. Det overordnede formål med forløbet er træne eleverne i at handle på de problemstillinger, deres erhverv besidder. 

 

UNDERSØGELSE   
Indsamling af viden om fiskeri. Interview med fiskere, research om fiskeri og medier

IDEGENERERING 
Hvordan kan historier om f.eks. overfiskeri, plastik i havene, discard og kvotekonger bruges som drivkraft til innovation? Kan vi via oplysningskampagner eller nye tilgange til fiskerierhvervet ændre fortællingen om fiskeren?      

FORMIDLING 

Eleverne skal ved forløbets afslutning udarbejde et produkt, der formidler en ny fortælling om fiskerne. Produktet kan være en artikel, en prototype, en hjemmeside eller andet illustrativt materiale, som åbner op for en diskussion om nye muligheder i fiskeindustrien. 

 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now