CASES

De entreprenante undervisningsforløb vil i mange tilfælde være baseret på cases, der indeholder problemstillinger fra lokale virksomheder. I samarbejdet med det lokale erhvervsliv får eleverne mulighed for at arbejde med 'rigtige' udfordringer, tal og forbrugere.  Undervisningen vil i denne forbindelse bestå af processer, der ligner den virkelighed, eleverne træder ud i efter endt uddannelse. 

STRANDET
UNDERVISNINGFORLØB HTX THISTED

Aug. 19 - nov. 19
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVERORDNET OPGAVE
Som led i faget Kommunikation og IT har 3.G eleverne på HTX i Thisted arbejdet med strategisk kommunikation. Kommunikationsopgaven centrerer sig omkring den lokale virksomhed STRANDET, der genbruger den plast, som skyller op langs Vesterhavets kystlinje i lokalområdet. Eleverne har i casearbejdet foretaget interviews med STRANDETS kommunikationsmedarbejder og indsamlet data omkring virksomheden, som bl.a. er blevet brugt til at identificere eksisterende og potentielle målgrupper.  

THISTED BRYGHUS
UNDERVISNINGFORLØB MORSØ HANDELSGYMNASIUM

1. - 7. maj 2019 

 

 

OVERORDNET OPGAVE
2. g eleverne på Morsø handelsgymnasium skal i forbindelse med deres SO opgave arbejde med innovation og iværksætteri på tværs af fagene Afsætning, Erhvervsjura og Virksomhedsøkonomi. Eleverne opdeles i små virksomheder, der ved ugens afslutning skal præsentere et nyt alkolholfrit produkt til Thisted Bryghus. Det nye produkt skal kunne lanceres på Alive Festival 2019.    

ISMEJERIET THY
UNDERVISNINGFORLØB HHX

uge 45 2018 - uge 13 2019 

 

 

OVERORDNET OPGAVE & TIDSPLAN
Lav en strategi for, hvordan Ismejeriet kommer ind på det amerikanske marked baseret på temaet Mad og identitet.

Tag udgangspunkt i, hvordan Claus Sørensen brød igennem på det danske marked og arbejd videre med strategisk planlægning af nye forretningsideer - eksempelvis eventforlængelser, nye produkter eller en ny fortælling/kampagne baseret på virksomhedens værdier.

 

Forretningsideen præsenteres på en hjemmeside, der bygges op via gratisværktøjet Wix. Hjemmesiden skal præsentere de data, der er fundet og analyseret undervejs i forløbet. Dette kunne være data forbundet med økonomiske beregninger, redegørelse for fødevarehistorie og problemfelt, forbrugeranalyser, markedsanalyser eller andet empiri, der er indsamlet i de forskellige fag. 

Den færdige ide præsenteres for Claus i uge 13. Claus vil på baggrund af præsentationen give feedback og forbedringsforslag. Før jul:
Fokusering - introduktion til Casen Ismejeriet Thy. Introduktion til det amerikanske marked og temaet Mad som identitet. Introduktion til værktøjet Wix.com.   
Efter jul:
idegenerering og ideudvikling - eleverne vælger en strategi, som der arbejdes videre med, og som udfoldes i forskellige faglige retninger.
Efter vinterferie:
Præsentation - der arbejdes med at opbygge en hjemmeside. Hjemmesiden præsenteres for Claus - herunder pitches den valgte af strategi. 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now